გაქვს კითხვა? დატოვე კომენტარი
ონჯობ
შესვლა

გახდი ონლაინ აგენტი!

ონლაინ აგენტის სამუშაო ძალიან მარტივია. შენი, როგორც ონლაინ აგენტის, ერთადერთი ფუნქციაა: მეგობრებში, სანაცნობო წრეში, კოლეგებში, დაზღვევით დაინტერესებული პირები მოიძიო, სავალდებულოდ მიიღო მათგან თანხმობა ჩვენთვის მათი საკონტაქტო ინფორმაციის მოწოდების თაობაზე, მოგვაწოდო მათი საკონტაქტო ინფორმაცია და მიიღო ანაზღაურება.

გადმოამისამართე მომხმარებელი

შენ შეგიძლია აკეთო საყვარელი საქმე, პარალელურად მუშაობდე სხვა სამსახურში და ამავდროულად, გადმოამისამართო დაზღვევის პოტენციური მომხმარებელი. მიიღე მისგან თანხმობა ჩვენთვის მისი საკონტაქტო ინფორმაციის მოწოდების თაობაზე, მიუთითე მისი სახელი, გვარი, საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი და სასურველი სადაზღვევო პროდუქტი.

მიიღე ანაზღაურება

გადმომისამართებულ ახალ მომხმარებელთან ალდაგის წარმომადგენელი დაუყოვნებლივ იწყებს კონტაქტს და სთავაზობს პროდუქტს.
იმ შემთხვევაში, თუ შენ მიერ გადმომისამართებულმა პირებმა დააზღვიეს სამი ქონება ან სამი ავტომობილი - მიიღებ 100 ლარს და ირჩევ სასურველი ანაზღაურების ფორმას. დაზღვეულების რაოდენობის გაზრდით გაქვს შესაძლებლობა მიიღო მზარდი ანაზღაურება!

 • 3 დაზღვეული - 100 ლარი
 • 5 დაზღვეული - 200 ლარი
 • 8 დაზღვეული - 400 ლარი
 • 12 დაზღვეული - 600 ლარი
 • 15 დაზღვეული - 800 ლარი
 • 15-ზე მეტი - 1000 ლარი

ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ შენ მიერ გადმომისამართებულმა პირებმა შეიძინეს ხუთი აგრო პოლისი - მიიღებ 100 ლარს. აგრო პოლისების გაყიდვისას, ონლაინ აგენტის ანაზღაურების სქემა შემდეგნაირია:

 • 5 დაზღვეული - 100 ლარი
 • 10 დაზღვეული - 250 ლარი
 • 25 დაზღვეული - 600 ლარი
 • 50 დაზღვეული - 1200 ლარი

ჩართე მეგობრები და დააგროვე ქულები

მიეცი შენს მეგობარსაც იმის შესაძლებლობა, რომ საქმის პარალელურად ჰქონდეს დამატებითი შემოსავლის წყარო!
ურჩიე მეგობარს დარეგისტრირდეს ონჯობზე და მიიღე ბონუს ქულა! ეს მარტივია. მას შემდეგ, რაც გახდები ონლაინ აგენტი, გეძლევა საშუალება მეგობარს გაუზიარო ბმული, საიდანაც შეძლებს თავად დარეგისტრირდეს ონლაინ აგენტად. შენი მეგობრის ყოველ გადმომისამართებულ და დაზღვეულ მომხმარებელზეც დამატებით ქულებს დააგროვებ.

გადაცვალე ბონუს ქულები საჩუქრებში:

ქულები შეგიძლია გადაცვალო, ონჯობზე განთავსებულ კატალოგში წარმოდგენილ, შესაბამისი ღირებულების, ნებისმიერ სასაჩუქრე ვაუჩერში. 1 ქულა შეესაბამება 10 თეთრს. ქულების გამოყენება შეგიძლია მას შემდეგ, რაც შენ მიერ გადმომისამართებული ადამიანი დააზღვევს მინიმუმ ერთ ქონებას, ერთ ავტომობილს ან გასცემს ერთ აგრო პოლისს. კონკრეტული ვაუჩერის მიღების წესი დადგენილია ინდივიდუალურად. შესაბამისად, აუცილებელია, გაეცნო ინფორმაციას კონკრეტული საჩუქრის განყოფილებაში.

იხილე საჩუქრების კატალოგი

კვარტალური რეიტინგი

შენ უკვე გახდი ონლაინ სადაზღვევო აგენტი - გაქვს შესაძლებლობა ყოველთვე გამოიმუშავო 1000 ლარამდე ხელფასი!
დამატებით, ყველა აქტივობის განხორციელებისას, გიგროვდება ბონუს ქულები, რომელთა მიხედვითაც დგინდება კვარტალური რეიტინგი და გაქვს შანსი მიიღო სხვადასხვა საჩუქარი.


ფიქსირებული ანაზღაურების გარდა, ბონუს ქულების დაგროვებით შენ შეგიძლია გახდე დამატებითი საჩუქრის მფლობელი. ბონუს ქულების გადანაწილების სქემა:

 • რეგისტრაციისას - 20 ქულა;
 • ახალი დამატებული დაზღვევით დაინტერესებული პირის კონტაქტი - 2 ქულა (ნომერი უნდა იყოს რეალური);
 • გადმომისამართებული მომხმარებლის დაზღვევის შემთხვევაში - 10 ქულა;
 • პირველი ანაზღაურების მიღებისას - 20 ქულა;
 • მოწვეული მეგობრის დარეგისტრირებისას - 10 ქულა;
 • მეგობრის დამატებულ თითო კონტაქტზე - 1 ქულა;
 • მეგობრის მიერ გადმომისამართებული მომხმარებლის დაზღვევისას - 5 ქულა;

მეტი ვიდრე ონლაინ აგენტი

www.onjob.ge-ზე რეგისტრაციის გავლის შემდეგ, შენ უკვე გახდი ონლაინ აგენტი.


თუ მოიწვევ სამ მეგობარს და დააგროვებ 300 ქულას, მოგენიჭება უფროსი ონლაინ აგენტის სტატუსი. ამის შემდეგ, ონჯობზე განხორციელებულ აქტივობაში, დაგერიცხება გაორმაგებული ქულები.


ონჯობზე საშუალება გაქვს, გახდე მთავარი ონლაინ აგენტი. ამისათვის საჭიროა მოიწვიო 10 ან მეტი მეგობარი და შენ მიერ გადმომისამართებული კონტაქტებიდან მინიმუმ ერთმა შეიძინოს სადაზღვევო პოლისი. როდესაც გახდები მთავარი ონლაინ აგენტი, დაგერიცხება გასამმაგებული ქულები.

მომხმარებლის დარეგისტრირებისას გაითვალისწინე:

ყველა დარეგისტრირებული საკონტაქტო ინფორმაცია მოწმდება ალდაგის მიერ.


ერთი და იმავე კონტაქტის დარეგისტრირება შესაძლებელია მხოლოდ სხვადასხვა პროდუქტით დაინტერესების შემთხვევაში (ავტო დაზღვევა, ქონების დაზღვევა, აგროდაზღვევა).

რატომ უნდა შესთავაზო მომხმარებელს დაზღვევა?

დაზღვევა მომხმარებელს იცავს მოულოდნელი შემთხვევისას ფინანსური დანაკარგისგან. მომხმარებელი უფრო დაცულად გრძნობს თავს, რადგან არ მოუწევს დიდი დანახარჯის გაწევა გაუთვალისწინებელად.

რა პროდუქტებს სთავაზობ მომხმარებელს?

ავტო დაზღვევა

ინდივიდუალური დაზღვევის პროგრამის ფარგლებში მომხმარებელს შეგიძლიათ შესთავაზოთ ავტომობილის დაზღვევა, რომლის პირობებიც ყველა მომხმარებელზე ინდივიდუალურად არის მორგებული.

ავტომობილის დაზღვევის შედეგად იფარება შემდეგი რისკები: ავტოსაგზაო შემთხვევა, ხანძარი, აფეთქება, ვანდალიზმი, სტიქიური უბედურებები, სეტყვა, მიწისძვრა, ქურდობა, ძარცვა, ყაჩაღობა.

ქონების დაზღვევა

შესთავაზეთ მომხმარებლებს ქონების დაზღვევა! ალდაგის ქონების დაზღვევის ფარგლებში შესაძლებელია სხვადასხვა ტიპის უძრავი ქონების დაზღვევა სასურველი ტარიფითა და გადახდის მოქნილი პირობებით.

შეგიძლიათ დააზღვიოთ: ახალი ბინა, სახლი ან აგარაკი, შიდა მოპირკეთება, საყოფაცხოვრებო, საინჟინრო მოწყობილობები, ავეჯი, საყოფაცხოვრებო ტექნიკა, მობილური ელექტროტექნიკა.

აგროდაზღვევა

შესთავაზე მომხმარებელს აგროდაზღვევა. აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მოსავლის დაზღვევის საფასურის ნაწილი დაფინანსდება. ფერმერს შეუძლია დააზღვიოს: მარცვლეული, პარკოსანი, ბოსტნეული, ბაღჩეული, კენკროვანი, კაკლოვანი და სუბტროპიკული კულტურები, ხეხილი და ციტრუსი.

მოსავლის დაზღვევით იფარება შემდეგი რისკები: სეტყვა, წყალდიდობა, ქარიშხალი, საშემოდგომო ყინვა.

მომხმარებლის მოთხოვნიდან გამომდინარე შესაძლებელია აგროდაზღვევის სხვა პროდუქტების შეთავაზებაც.

X